BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"consume food" — Słownik kolokacji angielskich

consume food kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skonsumuj jedzenie
  1. consume czasownik + food rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Social animals consume food and ideas with the help of others.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo