"consult company" — Słownik kolokacji angielskich

consult company kolokacja
Popularniejsza odmiana: consult waste company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skonsultuj się ze spółką
  1. consult czasownik + company rzeczownik
    Luźna kolokacja

    You may also consult your pharmacist or local waste disposal company.

powered by  eTutor logo