"consult authorities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skonsultuj się z władzami
  1. consult czasownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I hope they properly consult the public, local authorities and political parties.

powered by  eTutor logo