"constantly wander" — Słownik kolokacji angielskich

constantly wander kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle spacer
  1. wander czasownik + constantly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The airport warns pilots about the wildlife that constantly wanders on and around airport property.

powered by  eTutor logo