PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"consistently feature" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konsekwentnie cecha
  1. feature czasownik + consistently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    His art consistently features subject matter of the human body, which is painted from photographs rather than real life.