BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"considerable authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znacząca władza
  1. considerable przymiotnik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Even after this, he continued to exert considerable authority from behind the scenes.

powered by  eTutor logo