PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"consciously focus" — Słownik kolokacji angielskich

consciously focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świadomie nacisk
  1. focus czasownik + consciously przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Overt attention involves directed eye movements, known as saccades, to consciously focus the eye on a target stimulus.