ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"confirm one's conclusion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potwierdzać czyjś zakończenie
  1. confirm czasownik + conclusion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He'd already felt certain of that fact; the report merely confirmed his conclusion.

powered by  eTutor logo