"confer authority" — Słownik kolokacji angielskich

confer authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadaj władzę
  1. confer czasownik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Such laws frequently confer considerable discretionary authority on public administrators.

    Podobne kolokacje: