ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"conclusion is drawn" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: draw conclusions
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wniosek jest wyciągnięty
  1. draw czasownik + conclusion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She seemed to be drawing the same conclusion about him.

powered by  eTutor logo