KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"conclusion is based" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakończenie jest oparte
  1. base czasownik + conclusion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We read the case and based our conclusion in part on it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo