"compulsory use" — Słownik kolokacji angielskich

compulsory use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przymusowe wykorzystanie
  1. compulsory przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Arrangements for use vary between forces, from compulsory use throughout shift down to officers choice of use.