"compulsory" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

compulsory przymiotnik

compulsory + rzeczownik
Kolokacji: 52
compulsory service • compulsory education • compulsory subject • compulsory purchase • compulsory figure • ...
compulsory + przyimek
Kolokacji: 4
compulsory for • compulsory in • compulsory from • compulsory at

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.