"complicated picture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skomplikowany obraz
  1. complicated przymiotnik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Other research in recent years has also pointed to a more complicated picture of the earliest Americas.

powered by  eTutor logo