"complicated design" — Słownik kolokacji angielskich

complicated design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skomplikowany projekt
  1. complicated przymiotnik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Today, the most complicated designs are generally known only to the oldest weavers.

powered by  eTutor logo