Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"completely alien" — Słownik kolokacji angielskich

completely alien kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie obcy
  1. completely przysłówek + alien przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    She found him in some ways completely alien to her.