"complete the financing" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończ finansowanie
  1. complete czasownik + financing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Federal funds will be available to complete the financing, the committee planning it said.

powered by  eTutor logo