"complain the time" — Słownik kolokacji angielskich

complain the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skarżyć się czas
  1. complain czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But the twins just picked at their food, complaining all the time that it didn't taste good.

    Podobne kolokacje: