"compile in several seasons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporządź za kilka pór roku
  1. compile czasownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He compiled an overall record of 9-24 in three seasons.