"compel to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "compel to" po angielsku

czasownik
 1. zmuszać [przechodni]
  I felt compelled to tell her the truth. (Czułem się zmuszony, by powiedzieć jej prawdę.)
  She didn't want to help them but conscience compelled her to. (Ona nie chciała im pomóc, ale sumienie ją zmusiło.)
 2. wzbudzać (np. szacunek, uwagę) [przechodni]
  Your father compels respect. (Twój ojciec wzbudza szacunek.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "compel to"

przymiotnik
compelling = przekonujący +3 znaczenia
rzeczownik
inne

"compel to" — Słownik kolokacji angielskich

compel to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wywoływać aby
 1. compel czasownik + to przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  That person can, in general, be compelled to hand over the key.

  Podobne kolokacje: