"comparably large" — Słownik kolokacji angielskich

comparably large kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): porównywalnie duży
  1. comparably przysłówek + large przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    A comparably large number of Swedish cities are located in the vicinity of Enköping.

powered by  eTutor logo