"company traded" — Słownik kolokacji angielskich

company traded kolokacja
Popularniejsza odmiana: company is traded
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka prowadziła działalność handlową
  1. trade czasownik + company rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The idea is that only the more active larger companies will be traded at the start.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo