"company is traded" — Słownik kolokacji angielskich

company is traded kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka jest wymieniona
  1. trade czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The idea is that only the more active larger companies will be traded at the start.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo