"company involved" — Słownik kolokacji angielskich

company involved kolokacja
Popularniejsza odmiana: involve companies
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka włączyła
  1. involve czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And the companies involved see no conflict whatever in doing so.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo