"involve companies" — Słownik kolokacji angielskich

involve companies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmij spółki
  1. involve czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And the companies involved see no conflict whatever in doing so.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo