"communicative approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komunikatywne podejście
  1. communicative przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Often, the communicative approach is deemed a success if the teacher understands the student.

    Podobne kolokacje: