BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"commonly fitted" — Słownik kolokacji angielskich

commonly fitted kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechnie pasować
  1. fit czasownik + commonly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Although the pack varied in each state, they were commonly fitted with:

powered by  eTutor logo