ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"commonly feature" — Słownik kolokacji angielskich

commonly feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechnie cecha
  1. feature czasownik + commonly przysłówek
    Luźna kolokacja

    The song is also commonly featured in the artist's live sets.

powered by  eTutor logo