"comic timing" — Słownik kolokacji angielskich

comic timing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komiczny wybrany termin
  1. comic przymiotnik + timing rzeczownik
    Silna kolokacja

    He was noted for his comic timing and underplaying a character in the true sense of the word.