"good timing" — Słownik kolokacji angielskich

good timing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyczucie sytuacji
  1. good przymiotnik + timing rzeczownik
    Silna kolokacja

    There's something to be said about a man with good timing.

    Podobne kolokacje: