BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"come reluctantly" — Słownik kolokacji angielskich

come reluctantly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjdź niechętnie
  1. come czasownik + reluctantly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    He came reluctantly, hanging back when I took his hand.

powered by  eTutor logo