"collegiate sport" — Słownik kolokacji angielskich

collegiate sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczelniany sport
  1. collegiate przymiotnik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However, he opted to attend college and play collegiate sports before turning pro.

    Podobne kolokacje: