"collect together" — Słownik kolokacji angielskich

collect together kolokacja
Popularniejsza odmiana: collected together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbierz razem
  1. collect czasownik + together przysłówek
    Luźna kolokacja

    It was collected and put together in the year 1009, two years after his death.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo