"collected together" — Słownik kolokacji angielskich

collected together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zebrany razem
  1. collect czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    It was collected and put together in the year 1009, two years after his death.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo