"cold shadow" — Słownik kolokacji angielskich

cold shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zimny cień
  1. cold przymiotnik + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A cold shadow passed over his head, and Noon landed right in front of him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo