"coastal setting" — Słownik kolokacji angielskich

coastal setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przybrzeżne ustawienie
  1. coastal przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Another extinct gavialid, Siquisiquesuchus, is also known to have lived in a coastal setting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo