NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"click one's way" — Słownik kolokacji angielskich

click one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stuk czyjś droga
  1. click czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She clicked her way into the Veterans' Administration computer in Chicago.

    Podobne kolokacje: