"clear threat" — Słownik kolokacji angielskich

clear threat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasna groźba
  1. clear przymiotnik + threat rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the new voices were a clear threat to the established order.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo