"clear thought" — Słownik kolokacji angielskich

clear thought kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna myśl
  1. clear przymiotnik + thought rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    More than ever, clear thought and sound professional advice is required.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo