"clear theme" — Słownik kolokacji angielskich

clear theme kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasny temat
  1. clear przymiotnik + theme rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What one actually sees onstage is more obscure than that clear theme.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo