"clear reading" — Słownik kolokacji angielskich

clear reading kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czyste czytanie
  1. clear przymiotnik + reading rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Did you have a clear reading on them the entire time?"

    Podobne kolokacje: