"reading" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

reading rzeczownik

rzeczownik + reading
Kolokacji: 64
poetry reading • book reading • Bible reading • sign reading • sensor reading • ...
reading + rzeczownik
Kolokacji: 82
reading list • reading material • reading room • reading glass • reading frame • reading skill • Reading Festival • reading group • ...
reading + czasownik
Kolokacji: 24
reading indicates • reading shows • reading writing • reading suggests • reading takes • ...
czasownik + reading
Kolokacji: 56
continue reading • include readings • take readings • make reading • make for reading • finish reading • enjoy reading • teach reading • ...
przymiotnik + reading
Kolokacji: 169
far reading • public reading • close reading • dramatic reading • good reading • essential reading • interesting reading • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
2. public reading = społeczne czytanie public reading
3. close reading = drobiazgowe czytanie close reading
4. dramatic reading = teatralne czytanie dramatic reading
5. good reading = dobre czytanie good reading
7. interesting reading = interesujące czytanie interesting reading
8. careful reading = staranne czytanie careful reading
9. accurate reading = dokładne czytanie accurate reading
10. high reading = wysokie czytanie high reading
12. easy reading = łatwe czytanie easy reading
13. required reading = lektura obowiązkowa required reading
14. literal reading = dosłowne czytanie literal reading
15. false reading = przekłamanie false reading
16. new reading = nowe czytanie new reading
17. low reading = prymitywne czytanie low reading
przyimek + reading
Kolokacji: 22
of reading • in reading • for reading • from one's reading • with readings • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.