ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear measure" — Słownik kolokacji angielskich

clear measure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty wskaźnik
  1. clear przymiotnik + measure rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An important part of the process is defining clear measures of success.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo