ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear indicator" — Słownik kolokacji angielskich

clear indicator kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty wskaźnik
  1. clear przymiotnik + indicator rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Apart from snow cover, the other clear indicator of seasonal change is the lighting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo