ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"indicator" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

indicator rzeczownik

rzeczownik + indicator
Kolokacji: 28
performance indicator • health indicator • market indicator • status indicator • airspeed indicator • ...
indicator + rzeczownik
Kolokacji: 7
indicator light • indicator species • indicator function • indicator lamp • indicator needle • ...
indicator + czasownik
Kolokacji: 11
indicator shows • indicator suggests • indicator points • indicator includes • indicator rises • ...
czasownik + indicator
Kolokacji: 10
use indicators • indicator scheduled • consider an indicator • include indicators • develop indicators • ...
przymiotnik + indicator
Kolokacji: 87
economic indicator • key indicator • good indicator • major indicator • important indicator • reliable indicator • Average Key indicator • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
2. good indicator = dobry wskaźnik good indicator
3. key indicator = kluczowy wskaźnik key indicator
4. major indicator = główny wskaźnik major indicator
6. reliable indicator = wiarygodny wskaźnik reliable indicator
8. best indicator = najlepszy wskaźnik best indicator
9. strong indicator = silny wskaźnik strong indicator
10. early indicator = wczesny wskaźnik early indicator
11. social indicator = towarzyski wskaźnik social indicator
12. better indicator = lepszy wskaźnik better indicator
przyimek + indicator
Kolokacji: 8
of indicators • on indicators • for indicators • with indicators • in indicators • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.