"good indicator" — Słownik kolokacji angielskich

good indicator kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobry wskaźnik
  1. good przymiotnik + indicator rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Most drivers say they will know more about the car in weeks to come, because Sunday's race was not a good indicator of its performance.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo