"clear implication" — Słownik kolokacji angielskich

clear implication kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna konsekwencja
  1. clear przymiotnik + implication rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A number of recommendations have clear implications for policy action by state and local governments.