"clear glimpse" — Słownik kolokacji angielskich

clear glimpse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czyste mignięcie
  1. clear przymiotnik + glimpse rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And just before they made camp for the night, Blade caught a clear glimpse of the western horizon.

    Podobne kolokacje: