"clear condition" — Słownik kolokacji angielskich

clear condition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasny warunek
  1. clear przymiotnik + condition rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The fish may be found at depths from 3 to 180 m, in both murky and clear conditions.

    Podobne kolokacje: