"clear chance" — Słownik kolokacji angielskich

clear chance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta szansa
  1. clear przymiotnik + chance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    My team made it easy on me by not giving them any clear chances in the first period, and very few in the second.

    Podobne kolokacje: